Bilder-årsrapport-korona
kapittel 9

Året med korona

2021 ble som året før i stor grad preget av koronapandemien, med smitteverntiltak på bussene gjennom store deler av året. Likevel så det litt lysere ut på tallene for 2021, med en økning i antall reiser på 2,6 prosent fra 2020.

Pandemien fortsatte å påvirke både reisevaner og billettinntekter i 2021, selv om nedgangen ikke var like stor som året før. Smittevern har stått i høysetet gjennom året, med munnbindpåbud og stengte fordører. Store deler av året har det ikke vært mulig å kjøpe billett hos sjåfør eller bruke nettbutikken vår.

Året startet med strenge smittevernregler, og først på sommeren ble fordørene på bussene åpnet igjen. I løpet av høsten ble det mulig med kontantbetaling hos sjåfør, og vi stanset salg av skrapebilletter. Da fordørene åpnet i Drammen ble det besluttet å holde bakdørene stengt for å i større grad sikre at alle passasjerer kom om bord med gyldig billett. Dette så vi god effekt av, og så lenge fordørene var åpne så vi en tydelig reduksjon i gapet mellom antall reisende og antall betalende.

Nattbussen kjørte igjen både under Elvefestivalen i Drammen i august, og i julebordsesongen fra 19. november til 18. desember. I desember tok imidlertid smitten seg opp igjen, og det ble ikke kjørt den siste helgen på grunn av nasjonal skjenkestopp. På samme tid ble det i tillegg innført nasjonal munnbindplikt og fordørene på alle busser ble igjen stengt.

Byområdene mest påvirket


Størst tap av reiser så vi i byområdene og på pendlerlinjene, mens det utenfor byene var mindre nedgang da trafikken i større grad er preget av skoleskyss. Det var så og si ingen stengte skoler dette året, til forskjell fra 2020.

Brakar mottok også færre skriftlige henvendelser fra kunder mot i 2021 sammenlignet med året før, og innholdet i disse normaliserte seg noe. Blant annet gikk antall klager på full buss kraftig ned.

Kundesenteret holdt åpent gjennom hele året, med åpningstider fra 07-18 mandag-fredag. Det er ikke gått tilbake til å holde lørdagsåpent.

Kompensasjon


Gjennom pandemien har fylkeskommunen bidratt for å styrke egenkapitalen og staten har kompensert kollektivselskapene for bortfall av inntekt. Dette har gjort at det har vært mulig å opprettholde kollektivtilbudet omtrent på samme nivå.