Bilder-årsrapport-reies
kapittel 3

Reisetall

Brakar registrerte 9 059 099 reiser i 2021, mot 8 842 441 i 2020. Det er en økning på 227 079 reiser eller ca. 2,6 prosent. I forhold til 2019-nivå har antall reiser sunket med ca. 3,5 millioner reiser, noe som tilsvarer en nedgang på 28 prosent.

Pandemien har påvirket reisevanene til innbyggerne i hele Buskerud. Størst tap av reiser ser vi i byområdene og på pendlerlinjer fra/til Oslo. Linje 200 Hønefoss – Oslo har f.eks en nedgang på hele 44 prosent fra 2019, og i Drammen er nedgangen 29,6 prosent. I disse områdene påvirkes antall reiser i større grad av bruk av hjemmekontor og liknende smitteverntiltak, mens det utenfor byene er mer skoleskyss.

På pendlelinjene inn/ut av Drammen fra f.eks Eiker-og Modum ser vi ikke samme tap av reiser som inn/ut av Oslo. Dette skyldes sannsynligvis at det her er mye skoletransport til videregående skoler i Drammen, samt at tilbudet brukes av arbeidsgrupper som i større grad ikke kan ha hjemmekontor som ansatte i skole, barnehage, butikk og helsevesenet. I disse områdene har kundene også kommet raskere tilbake, og de fleste skoler har hatt fysisk undervisning i 2021. Vi ser en vekst i alle områder i 2021 med unntak av i Drammen og linje 200 Hønefoss – Oslo. I disse tre linjeområdene ligger antall reiser i 2021 fortsatt bak 2020.

I Buskerudbyområdet øker antall reiser siste år med 5 prosent, og utgjorde 65 prosent av antall reiser i 2019.

Kundeundersøkelser høsten 2021 viser at bekymringer fra pandemien knyttet til hygiene og det å unngå folkemengder fortsatt er tydelig tilstede i kundenes bevissthet. Brakar vil følge opp med videre kundeundersøkelser framover for å se om dette er varige tendenser.

Figur 2: Utvikling antall reiser

Tabell 2: Brakars 10 viktigste linjer

Linje Antall reiser 2021
3 Kastanjesletta - Fjell 1 803 074
51 Drammen - Mjøndalen 772 114
4 Bera - Kniveåsen 589 142
71 Drammen - Asker 563 568
5 Vinnes - Tors vei 514 690
61 Lierbyen skole - Gulskogen 444 545
22 Bragernes - Konnerud - Svingen 346 762
24 Bragernes - Konnerud - Eikerdelet 339 172
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss 299 732
200 Hønefoss - Oslo 259 931

Tabell 3: Utvikling antall reiser per område

Område 2019 2020 2021 Endring fra 2019 % Endring fra 2020 %
Drammen 5 398 407 4 105 200 3 801 010 -29,6 -7,4
Svelvik* 387 910 278 052 307 862 -20,6 8,9
Nedre Eiker 1 221 089 941 983 1 144 414 -6,3 21,5
Lier 1 707 239 1 026 340 1 335 302 -21,8 30,1
Øvre Eiker og Midtfylket 1 256 056 790 964 919 528 -26,8 16,3
Kongsberg og Numedal 629 139 409 606 438 211 -30,3 7,0
Hallingdal og Hemsedal 313 123 217 432 247 232 -21,0 13,7
Ringerike og Hole 1 282 853 823 406 861 140 -32,9 4,6
Andre* 5 500 2 975 4 400 -20,0 47,9
Røyken og Hurum* 756 283 246 483 0 0,0 -100,0
Sum 12 569 689 8 832 020 9 059 099 -27,9 2,57
Bylinjer Hønefoss 397 202 281 743 284 719 -3,3 1,1
Bylinjer Kongsberg 294 293 197 444 195 592 -21,2 -0,9
Linje 200 Hønefoss-Oslo 464 700 275 700 259 931 -44,1 -5,7

*Andre er reiser med Hallingbussen. Brakar sluttet å kjøre i Røyken og Hurum 28.06.2020 og startet å kjøre i Svelvik 1.1.2020