Bilder-årsrapport-passasjerer
Et godt, grønt reisealternativ

Leder har ordet

Etter to år med smitteverntiltak hvor kundene er bedt om å unngå trengsel på bussen, hvor mange har arbeidet fra hjemmekontoret og elever har hatt færre dager på skolen, skal vi nå jobbe for å fylle bussene igjen.

Når det har vært behov for smitteverntiltak under pandemien har staten og Viken fylkeskommune dekket bortfall av inntekter ved færre reiser. I normalsituasjonen som vi er på vei inn i, må vi øke inntektene tilbake til 2019-nivå dersom vi skal kunne beholde dagens tilbud.

Vårt arbeid med å fylle bussene igjen tar utgangspunkt i kundenes behov.

Kundenes behov

Vårt arbeid med å fylle bussene igjen tar utgangspunkt i kundenes behov. Hvilke varige endringer som er resultatet av pandemien, og hvordan produkter og tilbud skal justeres, må vi ha mer kunnskap om. Fasiten på tilpasningene etter pandemien er ikke ferdigskrevet. Den må utvikles parallelt med at vi skaffer oss ny kundeinnsikt.

Behovet for å etablere sømløse reiser i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion forsvinner ikke dersom Viken fylkeskommune blir oppløst. «Man kan ikke se den grense under vann», sa en ubåtsjef. På samme måte kan ikke kollektivkunder i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion se fylkesgrenser. Fylkes- og kommunegrenser eller bytte av transportmidler bør skje enkelt og sømløst. Ruter, Østfold Kollektivtrafikk (Økt), Vy og Brakar må sammen med Jernbanedirektoratet og Viken finne en løsning på hvordan vi inkluder toget i et felles kollektivtilbud før punktum settes for Viken. Det fortjener kundene.

I vårt distrikt er det store forskjeller mellom by og land, og tilbudet må tilpasses deretter.

I vårt distrikt er det store forskjeller mellom by og land, og tilbudet må tilpasses deretter. Dette er en stor og viktig oppgave som vi løser i tett samarbeid med fylkeskommunen, kommuner og andre transportaktører. Og ikke minst gjennom å lytte til de som skal reise, og deres behov.

Krever raske tiltak

En stadig varmere klode krever raske tiltak. Klimagassutslippene fra kollektivtilbudet blir redusert i årene som kommer, og innfasing av nye busskontrakter kan gi flere utslippsfrie busser. I Drammen kjøres 2/3 av kilometerne med elektriske busser. I Hallingdal vil om lag 30 prosent av produksjonen være elektrisk i 2022. På Kongsberg og i Midtfylket kan alle bussene være utslippsfrie ved ny kontraktsstart i 2023.

Reisen fremover består i å utvikle et godt, grønt reisealternativ i vårt trafikkområde. Det vil alltid være smart at flere reiser sammen. Ny teknologi, nye aktører og nye forretningsmodeller åpner flere muligheter for å få til dette. Samtidig skaper det nye forventninger og behov for hvordan vi vil forflytte oss. Brakars mandat er å binde sammen reiser fra dør til dør - mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.