Nøkkeltall
kapittel 1

Nøkkeltall

Tall i parentes = 2020

Antall reiser
9,1 millioner (8,8)
Antall reiser i Buskerudbyen
7,5 millioner (7,26)
Reiser med tog i Buskerud
3,6 millioner (3,6)
Omsetning
754 millioner kroner (737,9)
Billettinntekter
106 millioner kroner (93,8)
Tilskudd
462 millioner kroner (633,5)
Tilskudd pr reise
51 kroner (51,84)
Kostnad pr reise
71,97 kroner (82,65)
CO2-ekv. personkilometer
95g (62g)
Kundetilfredshet
89 % (88 %)